Interimtjänster

Vi finns när det krisar!

Tillfällig förstärkning inom ekonomi vid oväntande händelser.
kompetensförstärkning vid utmaningar eller som stöd under en hektiskt period.
Vi har olika konsulter med olika erfarenheter, vi är flexibla och kan snabbt vara på plats.

Ring oss så berättar vi mer.

Vi har konsulter i olika nivåer med olika erfarenheter och specialistkompetenser.

Exempel på tidigare uppdrag våra konsulter haft:

Redovisningschef, företagsgrupp inom detaljhandel

Föräldravikariat, löpande bokföring, avstämning, rapportering, bokslut och årsredovisningar.

Redovisningschef, Internationell koncern

Snabbt inhopp då tidigare redovisningsansvarig för koncernen hastigt lämnat. Fokus på att stänga året och leverera koncernbokslut, årsredovisning och månatlig rapportering. Under projektet implementerade konsulten även IFRS 16 – leasing standarden.

Group Financial Controller, Internationell koncern

Konsulten ingick i koncernteamet med ansvar för eliminering av interna transaktioner och den finansiella rapporteringen. Under uppdraget drev konsulten ett projekt i koncernen där man identifierade och satte upp en ny struktur för elimineringen av interna tjänster. 

Konsult, Nordisk koncern

Denna koncern stod inför stora strukturella förändringar, Konsultens uppgift som konsult var att åka till ett land, dokumentera upp alla processer för att sedan flytta hela bokföringen till koncernens shared service center.

Väl på plats fick konsulten sätta upp vissa nya rutiner för att sedan lära upp koncernens anställda.

© Clerkin. Alla rättigheter förbehållna.